• 1.jpg
  • 02.jpg
  • _mir0000_copy.jpg
  • b2.jpg
  • DrsIrTapBao_decebal.jpg
  • _2_w004.jpg
  • BI 02
  • Ren_1-2.jpg
  • vederea1.jpg

INSTITUTUL DE STAT DE PROIECTARE  “RURALPROIECT” 

Întreprinderea de stat „Ruralproiect” a fost fondată la 14.09.1960.
Licenţa: seria A MMII nr. 026516.

Mediul de activitate:
Teritoriul Republicii Moldova

Clienţii:  
Persoane fizice şi juridice, organele publice centrale şi locale.

Structura institutului:  
Elementele structurale ale institutului le constituie sectoarele specializate, autonome, înzestrate cu tehnică computerizată şi programe, care permit elaborarea documentaţiei de proiect-deviz integral, fără a apela la serviciile altor organizaţii.
Institutul dispune de  bibliotecă tehnico-ştiinţifică cu un fond informaţional vast în domeniul proiectării construcţiilor, care menţine legături strînse cu  centre informaţionale din Republică şi de pestre hotare.

Funcţiile de bază:
Institutul se specializează în proiectarea  construcţiilor locative, civile şi industriale.

Personalul:
Conform structurii aprobate, lista unităţilor conţine  85  colaboratori.

Sediul:   
Institutul î-şi desfăşoară activitatea de producere în încăperile din blocul din str. Puşkin, nr. 26 şi str. Veronica Micle, nr. 12.

Domeniul de activitate:
•    proiectarea  obiectelor de menire social – culturală, locativă şi industrială;
•    executarea lucrărilor de proiectare pentru reconstrucţia sau restaurarea clădirilor existente;
•    expertiza tehnică a clădirilor şi construcţiilor;
•    participă la pregătirea documentaţiei tehnice în procesul elaborării actelor normative în domeniul construcţiilor şi realizarea lor;
•    elaborarea propunerilor privind modernizarea clădirilor locative existente, în scopul micşorării cheltuielilor materiale şi financiare, precum şi utilizarea eficientă a terenurilor destinate construcţiilor;
•    elaborarea tipologiei noi a locuinţelor săteşti, cu evidenţa    schimbărilor social-economice la sate;
•    elaborarea soluţiilor eficiente privind infrastructura tehnico –  edilitară  la  sate  cu aplicarea surselor de energie netraditională.